Servibroker

Servibroker du més de 30 anys fent feina per sa seva seguretat i proporcionant servicis integrals en gerència de riscs i programes de segur a mesura de particulars i empreses.

Disposam d'un equip humà de professionals tècnics i comercials capacitats per sa contractació i gestió de ses seves necessitats asseguradores, per ses quals cercam sempre sa solució idònia.

S' Informi des plans i productes que li oferim i goig de sa respatlera en s'assessorament, sa contractació i manteniment directe de ses seves assegurances.

Sap per què es nostros clients confien en noltros?

 • perquè som professionals de s'assegurança: es mediadors tenim sa formació específica que mos permet donar resposta a totes ses necessitats des nostros clients i assessorar-los amb rigor i serietat.
 • perquè som accessibles: per contractar una assegurança o fer una consulta, es nostros clients no han de demanar hora. Mos visiten, contacten per email o telefonen i els atenem a l'instant.
 • perquè garantisam un tracte personal: coneixem es noms i llinatges des nostros clients i ells mos coneixen noltros.
 • perquè donam resposta a ses seves necessitats: com a mediadors, estudiam ses necessitats particulars de cada client per oferir-li ses cobertures adequades an es seu cas.
 • perquè defensam ets interessos des nostros clients: tramitant sinistres des de sa seva declaració, fins an es cobrament de s'indemnisació i actualisant periòdicament es contractes i cobertures.
 • perquè contractar ses seves pòlisses a través d'un corredor no costa més i permet disfrutar d'avantatges:
  • major qualificació professional
  • reconeixement d'honorabilitat i experiència
  • servici integral i personalisat
  • estalvi garantisat
  • defensa des seus interessos

¿Necessita més informació? Contacti amb Servibroker, analisarem ses seves necessitats i li proposarem es programa d'assegurances que necessiti.

Mos Seguesqui en Facebook, TwitterInstagram!