Plans de pensions

A la vista de s'evolució de ses pensions públiques, cada dia és més aconsellable estalviar sistemàticament per complementar sa prestació pública de jubilació. Es plans de pensions Servibroker són alternatives d'estalvi sistemàtic que li permetran complementar sa seva pensió de jubilació.

Característiques des plans de pensions

  • permeten aprofitar un alt desgravament fiscal en es moment de s'aportació
  • ses aportacions són recuperables en es moment de sa jubilació o en casos especials: desocupació de llarga durada, malaltia greu, invalidesa, unes quantes dependències, embargament sobre sa vivenda habitual.
  • no existeix garantia de rendibilitat
  • se poden constituir a través d'aportacions sistemàtiques o extraordinàries fins an es màxims anuals permesos en funció de s'edat des partícip.

¿Necessita més informació? Contacti amb Servibroker i li assessorarem sobre es pla de pensions que millor s'adapta a ses seves circumstàncies personals.

Mos Seguesqui en Facebook, TwitterInstagram!