Assegurança mascotes

Ets animals domèstics són un membre més de sa família i es seu benestar és part de sa qualitat de vida familiar. Per això, pal·liar ets efectes de sa defunció de sa seva mascota i, conservar i recuperar sa seva salut és important per sa seva família.

S'assegurança de mascotes de Servibroker li ofereix una solució integral de cobertura pes perjudicis que pugui sofrir com a propietari d'un animal domèstic.

Garanties que se poden contractar en s'assegurança de mascotes:

  • Danys an es anlmal: defunció de s'animal de companyia
  • Despeses d'assistència veterinària
  • Intervencions quirúrgiques
  • Proves diagnòstiques

¿Necessita més informació? Contacti amb Servibroker i l'ajudarem a trobar s'assegurança de mascotes que necessita.

Mos Seguesqui en Facebook, TwitterInstagram!