Assegurança de salut

Cuidar de sa nostra salut i de sa des nostros familiars mos assegura una millor qualitat de vida. I recuperar-la quan emmalaltim o sofrim un accident se converteix en sa nostra principal preocupació.

Servibroker li ofereix assegurances de salut que permetran que vostè i sa seva família obtenguin una ràpida solució an es seus problemes de salut, sense llistes d'espera. Goig de sa tranquil·litat que li ofereix sebre que sa seva salut està protegida enfront de qualsevol eventualitat.

Modalitats d'assegurança de salut

  • Assegurança de quadre mèdic: integrada per facultatius i centres mèdics en tota Espanya.
  • Assegurança amb reemborsament de despeses: lliure elecció de facultatius i centres mèdics a Espanya i qualsevol país del món (amb reemborsament d'entre es 80 i es 90% de ses despeses mèdiques incorregudes).
  • Altres assegurances: assegurances de malaltia, assegurances d'hospitalisació,

¿Necessita més informació? Contacti amb Servibroker i l'ajudarem a seleccionar es segur metge més adequat a ses seves necessitats personals i familiars.

Mos Seguesqui en Facebook, TwitterInstagram!