Assegurança de decesos

S'assegurança de decessos de Servibroker li permet que tot estigui organisat qquan vostè no estigui: es tràmits i gestions, es servicis funeraris i tota s'ajuda que necessitin es seus familiars en aquests moments.

Cobertures d'assegurança de decessos

  • Servici funébre
  • Assistència en viatge a tot el món, incloguent repatriació des mort.
  • Assistència psicològica an es beneficiaris.
  • Gestoria: partida de naixement, certificat de defunció, certificat de darreres voluntats, certificat de matrimoni, certificat de convivència, tramitació de baixa des llibre de família i gestions amb I.N.S. S.
  • Esborrat de ldentidad digital des mort
  • Assessorament legal
  • etc.

¿Necessita més informació? Contacti amb Servibroker i els assessorarem sobre es segur de decessos que necessita.

Mos Seguesqui en Facebook, TwitterInstagram!