Assegurança del caçador

Goig de sa seva afició a sa caça amb s'assegurança de caçador de Servibroker, que li permetrà complir amb ses cobertures de s'assegurança obligatòria i complementar-ho amb garanties addicionals per protegir sa seva integritat física, ses seves armes i es seus cans de caça.

Cobertures des segur de caça

  • Responsabilitat civil obligatòria
  • Responsabilitat civil voluntària
  • Defensa i fiances
  • Reclamació de danys
  • Accidentis personals des caçador (defunció, invalidesa i despeses d'assistència sanitària)
  • Robatori i danys a les armes
  • Cans de caça (despeses veterinàries, sacrifici i eliminació de restes)

¿Necessita més informació? Contacti amb Servibroker i l'ajudarem a seleccionar es segur de caçador que necessita.

Mos Seguesqui en Facebook, TwitterInstagram!