Assegurança de defensa jurídica

S'esfera de relacions socials en què convivim és complexa perquè som simultàniament veïnats, familiars, emprats, consumidors, propietaris, conductors, inquilins, i en cadascun d'aquests àmbits poden sorgir conflictes i reclamacions.

Se protegesqui amb ses assegurances de defensa jurídica de Servibroker enfront de reclamacions de danys extracontractuals, temes laborals o de dret de família, tràmits enfront de s'Administració, sancions de tràfic i defensa penal.

Cobertures de Defensa Jurídica

  • familiars: separacions, divorcis, acords prematrimonials, capitulacions matrimonials, liquidació de sa societat de guanys i altres règims econòmics relacions de parella, fills, etc.; responsabilitat civil familiar; successions
  • de vivenda (com a inquilí o propietari): defensa en conflictes amb empleats de sa casa. conflictes contractuals i extracontractuals.
  • laborals: contractes, impagament de nòmines, Seguretat Social, pensions de jubilació, incapacitats, acomiadaments, etc.
  • com a consumidor: compres, telefonia, internet, subministraments (aigua, llum, gas), tallers, oci i viatges.
  • sancions de tràfic
  • defensa penal
  • assessoria jurídica telefònica

¿Necessita més informació? Contacti amb Servibroker i l'ajudarem a trobar es segur de defensa jurídica que respongui a ses seves necessitats personals i familiars.

Mos Seguesqui en Facebook, TwitterInstagram!