Assegurances patrimonials

Ses accions que duim a terme a sa nostra vida privada o ses que realisen ses persones que depenen de noltros, poden donar lloc a reclamacions per part de tercers. I es processos judicials són costosos i requereixen des concurs de professionals especialisats. Ses assegurances patrimonials de Servibroker li ofereixen solucions pensades perquè puguis fer front a ses reclamacions per danys personals o materials:

¿Necessita més informació? Contacti amb Servibroker i l'ajudarem a protegir es seu patrimoni amb so segur que necessita.

Mos Seguesqui en Facebook, TwitterInstagram!