Assegurança bicicleta i ciclista

Circular amb bicicleta és una activitat subjecta an es risc: ja sigui en ciutat, pes camp o per carretera, circular amb bicicleta implica arriscar-se a sofrir un accident, an es fet que sa pròpia bicicleta sofresqui danys o an es fet que qualque usuari de sa via present una reclamació per danys materials o lesions físiques.

S'assegurança de bicicletes Servibroker inclou cobertures personals, de danys a sa bicicleta i responsabilitat civil perquè goigs an es màxim de sa teva bicicleta:

  • Accidents personals (defunció, invalidesa permanent, despeses mèdiques, apotecaris i d'hospitalisació)
  • Cirurgia plàstica
  • Robatori de sa bicicleta (a s'interior de sa teva vivenda o en s'exterior sempre que estigui subjecta pes quadro en un objecte fix per mitjà de cadena amb pany de maleta homologat).
  • Responsabilitat Civil
  • Defensa i Protecció Jurídica
  • Assistència en Viatge (incloguent despeses de rescat i salvament)

Contacti amb Servibroker. Es seu segur de bicicleta li està esperant!.

Mos Seguesqui en Facebook, TwitterInstagram!