Assegurança autos

En Servibroker li assessoram perquè asseguri es seu automòbil amb sa modalitat d'assegurança de cotxos que millor s'ajusti a ses seves necessitats i a ses característiques des seu vehicle.

Modalitats de Segur d'Actuacions

 • Tercers Bàsic
  • Danys causats en altres persones o an es seus béns,
  • Assistència an es vehicle i a ses persones que en ell viatgin, per avaria o accident.
  • Danys personals des conductor a causa d'accident (defunció, lesions i assistència sanitària).
  • Despeses de defensa jurídica i de reclamació.
    
 • Tercers Ampliat
  • Ses cobertures des segur a tercers bàsic.
  • Robatori i danys per temptativa de robatori des vehicle,
  • Ruptura de llunes
  • Incendii.
   ​
 • Tot Risc
  • Danys que sofresqui es nostro vehicle, siguem o no, culpables.
  • Pot incloure vehicle de substitució.
    
 • Tot Risc amb Franquícia
  • Assegurança tot risc en es qual es prenedor assumeix una franquícia an es seu càrrec sobre cada sinistre per reduir sa prima d'assegurança.

¿Necessita més informació? Contacti amb Servibroker i l'ajudarem a trobar sa modalitat de segur d'acte que s'ajusta an es seu tipo de vehicle i a ses seves característiques.

Mos Seguesqui en Facebook, TwitterInstagram!