Assegurança habitatge vacacional

Ses vivendes vacacionals estan sotmeses es mateixos riscs que ses vivendes habituals i secundàries (incendi, explosió, fenòmens atmosfèrics, danys per aigua, danys elèctrics, ruptures de cristalls, robatori, responsabilitat civil, etc.) si bé per ses seves característiques necessiten assegurances específiques que tenguin en compte:

  • avesen a estar desocupades fora des períodes vacacionals
  • tenen, en general, una caixada domèstica més limitat

S'assegurança per vivenda vacacional de Servibroker te permet assegurar sa teva vivenda destinada a lloguer vacacional ajustant ses seves cobertures a ses teves necessitats.

¿Necessita més informació? Contacti amb Servibroker i l'ajudarem a trobar es segur adequat per sa seva vivenda vacacional.

Mos Seguesqui en Facebook, TwitterInstagram!