Assegurança embarcacions lleure

Ses embarcacions de recreació destinades a ús particular que estan obligades a disposar d'un segur de responsabilitat civil que cobresqui es danys personals i materials a tercers, i a ses instal·lacions portuàries són: ses embarcacions a motor (incloses motos aquàtiques), ses embarcacions de vela de més de 6 metres d'eslora o ses embarcació estrangera que navegui per aigües espanyoles, i tota embarcació que participi en regates, proves, competicions i es seus entrenaments.

Servibroker li ofereix sa contractació d'aquestes assegurances obligatòries, juntament amb una àmplia gamma d'assegurances nàutiques voluntaris complementaris que protegesquin ses embarcacioens contra danys propis, robatori i accidents d'ocupants.

¿Necessita més informació? Contacti amb Servibroker i li assessorarem sobre es segur d'embarcacions de recreació que necessita.

Mos Seguesqui en Facebook, TwitterInstagram!