Assegurança comunitat propietaris

Ses comunitats de propietaris, bé siguin immobles en propietat horitzontal, conjunts de vivendes unifamilares adossades o xalets, disposen de zones comunes i contenguts (mobiliari, objectes de valor artístic, instal·lacions deportives, piscines, etc) que estan exposats a riscs que poden causar sa seva deterioració o destrucció, i originar reclamacions per part de tercers.

Servibroker li ofereix s'assegurança de comunitats de propietaris flexible capaç d'adaptar-se a ses característiques específiques de sa seva comunitat de veïnats gràcies an es seu ampli ventall de cobertures opcionals, i sa seva experiència per valorar què summes assegurades necessita contractar.

Cobertures possibles per una comunitat de propietaris

 • Incendi, explosió i caiguda des llamp.
 • Danys per impacte (objectes, vehicles )
 • Embossos i ruptures en instal·lacions d'aigua comunitàries
 • Inundació, vandalisme, etc.
 • Ruptura de Cristalls
 • Danys elèctrics
 • Restauració estètica i reconstrucció de jardins
 • Despeses de bombers, escombra, desbarre i extracció de llots.
 • Robatori i danys per intent de robatori (parts fixes de s'edifici, elements de decoració, instal·lacions, béns situats en vestíbuls i escales)
 • Responsabilitat civil (derivada de sa propietat de s'immoble i des garatges, pàrquings, piscines, zones enjardinades i servicis comuns)
 • Accidents personals des personal de servici de seguretat (porters, netedat, etc.).
 • Defensa jurídica, fiances i costes judicials.
 • Servicis d'urgència

¿Necessita més informació? Contacti amb Servibroker i l'ajudarem a definir es segur de responsabilitat civil familiar que s'ajusta a ses seves necessitats personals i familiars.

Mos Seguesqui en Facebook, TwitterInstagram!