Serveis Particulars

En Servibroker dissenyam solucions personalisades perquè ses persones i ses famílies se protegesquin de sa seva exposició an es riscs que els puguin afectar.

Seleccionam es millors productes i els renovam per garantisar que li oferim sempre ses millors cobertures an es millor preu.

 • Salut
 • Dental
 • Assistència en viatge
 • Vida
 • Accidentis
 • Dependència
 • Estalvi i plans de pensions
 • Casa
 • Cotxos
 • Embarcacions de recreació
 • Bicicletes i ciclistes
 • Comunitat propietaris
 • Responsabilitat civil

¿Necessita més informació? Contacti amb Servibroker i l'ajudarem a trobar es segur particular que s'ajusta a ses seves necessitats personals i familiars.

Mos Seguesqui en Facebook, TwitterInstagram!