Assegurança responsabilitat civil general

Sa seva activitat empresarial pot generar reclamacions de terceres persones que argumentin danys personals o perjudicis materials o econòmics.

S'assegurança de responsabildiad civil de general de Servibroker li ofereix sa protecció a mesura que sa seva empresa necessita enfront de reclamacions de tercers:

  • Responsabilitat civil immobiliària
  • Responsabilitat civil com a promotor d'obra
  • Responsabilitat civil locativa
  • Responsabilitat civil subsidiària de contractistes i subcontractistes
  • Responsabilitat civil creuada
  • Fiances judicials
  • Direcció jurídica

¿Necessita més informació? Contacti amb Servibroker i l'ajudarem a dissenyar es segur de responsabilitat civil que s'ajusta a ses necessitats de sa seva empresa en garanties i capitals.

Mos Seguesqui en Facebook, TwitterInstagram!