Assegurança RC Medicines Alternatives

Ses teràpies naturals alternatives a sa medicina són servicis de cada vegada més comuns a sa nostra societat per combatre dolors i malalties an es marge, o com a complement, des tractaments i farmacologia occidental.

S' assegurança de responsabilitat civil per professionals i centres de teràpies alternatives/medicina natural de Servibroker té per finalitat protegir es patrimoni de terapeutes i centres contra ses reclamacions de tercers perjudicats per errors, omissions o negligències. Es capitals assegurats i cobertures se poden adaptar a ses necessitats de cada professional i centre:

 • Pes professional:
  • Responsabilitat Civil Professional
  • Inhabilitació professional
  • Despeses de Defensa Jurídica i Fiança Penals.
 • Pes centre:
  • Responsabilitat Civil Professional
  • Responsabilitat Civil de Productes
  • Responsabilitat Civil d'Explotació, Patronal i Locativa.
  • Béns de Pacients en custòdia
  • Despeses de Defensa Jurídica i Fiances Penals.
  • etc.

¿Necessita més informació? Contacti amb Servibroker i l'ajudarem a trobar es segur de responsabilitat civil per professionals i centres medicines alternatives que necessita.

Mos Seguesqui en Facebook, TwitterInstagram!