Assegurança RC d'Administradors i Directius (D&O)

Tots es membres des consell d'administració de sa seva empresa responen personal i solidàriament enfront de reclamacions amb motiu de sa seva gestió. Sa principal opció per protegir es patrimoni personal de cadascun d'ells és un segur de responsabilitat civil.

Es segur de responsabilitat civil d'administradors i directius (D&O) de Servibroker protegeix sa gestió d'administradors i directius de sa seva empresa, de societats participades i filials, administradors independents i secretaris no consellers enfront de reclamacions d'accionistes i emprats:

  • responsabilitat davant sa societat
  • responsabilitat abans ets accionistes
  • responsabilitat enfront de tercers
  • Inclou ses fiances i sa defensa civil inclús contra reclamacions infundades; honoraris, costs i despeses de defensa en procediments civils i penals; fiances judicials; declaració des sinistre fins a 12 mesos després des venciment de sa pòlissa, si aquest va succeir durant sa vigència des contracte.

¿Necessita més informació? Contacti amb Servibroker i l'ajudarem a dissenyar es segur de responsabilitat civil de consellers i directius que s'ajusti a ses seves necessitats.

Mos Seguesqui en Facebook, TwitterInstagram!