Assegurances patrimonials empresa

Es patrimoni de sa seva empresa se pot veure afectat per reclamacions de tercers amb motiu de perjudicis personals, materials o econòmics. Ses assegurances de responsabilitat civil d'empresa de Servibroker li faciltan sa cobertura que requereix sa seva empresa enfront de reclamacions de tercers:

​

Visiti ses pàgines de cada segur i si necessita més informació contacti amb Servibroker. l'ajudarem a trobar es segur de responsabilitat civil que s'ajusti a ses seves necessitats empresarials.

Mos Seguesqui en Facebook, TwitterInstagram!