assegurances de conveni col·lectiu

Si sa seva empresa està adscrita en un conveni col·lectiu, aquest definirà si té obligació de contractar determinades pòlisses d'assegurança col·lectiu per tots es seus empleats:

  • avesen a esser segurs col·lectius que cobreixen es danys que es treballadors poden sofrir a ses seves activitats professionals.
  • els contracta s'empresa i, d'aquesta manera, evita assumir ses indemnisacions conseqüències de danys sofrits pes seus treballadors.
  • es seu cost depèn des número total de treballadors de s'empresa, de s'activitat que aquests realisen i de ses cobertures i capital assegurat establits en es conveni.

Contacti amb Servibroker i Mos Indiqui es conveni col·lectiu an es qual està adscrita sa seva empresa. Li informarem de ses obligacions legals an es quals està subjecta i li oferirem alternatives de segur per complir-les. Sabem com ajudar-li.

Mos Seguesqui en Facebook, TwitterInstagram!