Assegurança col·lectiva de vida

Ses assegurances col·lectives de vida responen a sa voluntat de s'empresa de protegir i fidelizar an es seu principal actiu: ses persones que conformen es seu equip humà (emprats i directius).

Sa selecció d'assegurances col·lectives de vida de Servibroker li ofereix sa flexibilitat de capitals i garanties d'una pòlissa a mesura:

  • Defunció per qualsevol causa
  • Invalidesa absoluta per qualsevol causa
  • Dobles capitals per accident
  • Triples capitals per accident de circulació
  • Invalidesa Professional
  • Malalties Greus
  • Prestació en forma de capital o renda
  • etc.

¿Desitja més informació? Contacti amb Servibroker. l'ajudam a dissenyar s'esquema de segur col·lectiu de vida que necessita sa seva empresa, amb ses garanties i capitals assegurats per cada grup d'usuaris.

Mos Seguesqui en Facebook, TwitterInstagram!