Assegurança col·ectiva de salut

Ses assegurances col·lectives de salut beneficien tant an es treballador i sa seva família com a s'empresa:

 • promouen un millor ambient laboral i major fidelitat de s'empleat, reduint s'absentisme.
 • són es benefici social millor valorat pets empleats perquè poden incloure-se es seus familiars.
 • permeten organisar en grups an ets usuaris (treballadors, alts directius, desplaçats) i oferir-los cobertures específiques perhom.
 • si s'acaba sa relació laboral, s'ex-fener pot mantenir sa cobertura d'assegurances a través de traspàs en una pòlissa individual sense declaració de salut, ajustant-se sa cosina d'acord a sa modalitat seleccionada i a s'edat de s'assegurat.
 • presenten cosines molt competitives.
 • se poden contractar a partir de 3 persones.

Sa selecció d'assegurances col·lectives de salut de Servibroker ofereix servicis mèdics complets perquè dissenyi es segur de salut a mesura de ses necessitats de sa seva empresa:

 • Quadre mèdic.
 • Reemborsament de despeses.
 • Assegurança dental.
 • Amb i sense copagaments amb lliure elecció de centres i facultatius a tot el món.
 • Assegurances especials de salut per directius i/o desplaçats

¿Necessita més informació? Contacti amb Servibroker i l'ajudarem a trobar es segur de col·lectiu de salut que necessita sa seva empresa.

Mos Seguesqui en Facebook, TwitterInstagram!