Assegurances empleats

Ses assegurances per empleats són sa millor forma de protegir an es principal actiu que tenen ses empreses: compleixen obligacions de convenis sectorials, ajuden retenir es talent a s'empresa i col·laboren an es fet que es treballador s'involucri a sa consecució dets objectius empresarials per sentir que és valorat a través d'assegurances contractades voluntàriament per s'empresa. Servibroker li ofereix un ampli ventall d'assegurances per empleats amb sos quals conformar sa política de beneficis socials de sa seva empresa:

​

Visiti ses pàgines de cada segur i si necessita més informació contacti amb Servibroker i l'ajudarem a dissenyar es pla de beneficis socials que necessita pes seus empleats.

Mos Seguesqui en Facebook, TwitterInstagram!