Assegurança de camió

S'assegurança per camió, remolc i vehicles industrials de Servibroker va dirigit a cobrir ses necessitats de segur de vehicles de pes superiora 3.500Kg (camions rígids, caps tractoras, remolcs, grues, vehicles de netedat pública, reg i recollida de fems, camions electrògens i de bombers i vehicles similars).

Modalitats d'assegurança

  • Tercers
  • Tercers més Llunes
  • Tercers més Pèrdua Total
  • Tercers més Llunes i Pèrdua Total
  • Tercers més Incendi, Robatori i Llunes
  • Tercers més Incendi, Robatori, Llunes i Pèrdua Total.

¿Necessita més informació? Contacti amb Servibroker i l'ajudarem a trobar es segur camió, remolc i vehicle industrial a mesura de ses seves necessitats.

Mos Seguesqui en Facebook, TwitterInstagram!