Assegurança d'autocar

Es transport de persones per carretera afegeix a s'exposició an es risc de danys materials de ses colisones que succeeixen durant es trànsit, es risc de lesions personals pes conductor i es passatgers, i sa possibilitat que ets equipatges des passatgers acabin danyats.

S'assegurança d'autocar de Servibroker li ofereix sa protecció que sa seva activitat necessita i sa flexibilitat que li permet seleccionar ses garanties que desitgi pes seu segur d'autocar:

 • Responsabilitat Civil Obligatòria
 • Responsabilitat Civil Voluntària
 • Segur de Passatgers (SOVI)
 • Accidents Corporals des Conductor
 • Assistència en Viatge.
 • Danys Propis (col·lisions, incendi, explosió, pèrdua total, etc.)
 • Ruptura de llunes i finestretes
 • Robatori
 • Retirada des permís de menar
 • Assessorament per multes de trànsit
 • Reclamació de Danys
 • Reclamació de Multes

¿Necessita més informació? Contacti amb Servibroker i l'ajudarem a trobar es segur que necessita es seu autocar.
 

Mos Seguesqui en Facebook, TwitterInstagram!