assegurança vehicles empresa

Es vehicles emprats en es desplegament de sa seva activitat empresarial són part des patrimoni de sa seva empresa. Camions, furgonetes, furgons, flotes de cotxos d'empresa són vehicles an es quals se'ls dóna un ús professional: transport de mercaderies, atenció an es client, ús des personal d'empresa, etc. I sa freqüència de s'ús implica que siguin vehicles exposats en un major risc.
Servibroker li ofereix una àmplia proposta d'assegurances per vehicles comercials

Visiti ses pàgines de cada assegurança i si necessita més informació contacti amb Servibroker i l'ajudarem a trobar es segur que necessita pes vehicles de sa seva empresa.

Mos Seguesqui en Facebook, TwitterInstagram!