Assegurança transport mercaderies

Es sector logístic és un des més dinàmics i complexos de s'economia per sa professionalitat exigida an es diferents operadors i per sa xarxa multimodal de transports de mercaderies necessària per connectar ses diverses economies a nivell internacional.

Ses empreses propietàries de ses mercaderies i es diferents agents des tràfic comercial (transportistes, transitarios, consignatarios, agents de duanes, naviliers, armadors, noliejadors, estibadores, pràctics...) són es principals interessats a protegir ets enviaments de mercaderies nacionals i internacionals.

S'assegurança de transport de mercaderies de Servibroker li ofereix sa seva experiència i coneixement de sa legislació en matèria de transport de mercaderies per dissenyar sa cobertura a mesura de ses seves necessitats empresarials:

 • Condicions Generals Bàsiques Transport terrestre
  • Incendi, llamp i explosió
  • Despeses de salvament
  • Accidentis des medi de transport per caiguda, col·lisió o xoc, trabucada o descarrilament des vehicle porteador, tempestats, devessalls, corriment de terres, esfondrament o ruptura de construccions.
  • Fenòmens de sa naturalesa de caràcter extraordinari
  • Accidents sofrits per aeronaus o barcos quan se tracti de transport complementari an es terrestre.
  • Robatori en quadrilla i a mà armada.
 • Condicions Generals Bàsiques Transport marítim
  • Pèrdua total de ses mercaderies, sa contribució a s'Avaria Gruixada i ses despeses de salvament, deguts a qualsevol dets accidents o riscs denominats; pirateria, abordatge arribades forçoses, canvis i escales forçades, explosions, incendi baratería de capità i, en genera,l tots es riscs fortuïts o de força major.
  • Avaria simple particular deguda a naufragi, incendi a flotació o en terra encallada o embarrancada i abordatge.
  • Si sa mercaderia viatja sobre coberta, sa cobertura pot emparar echazón per salvament i rossec per ses ones.
 • Condicions Generals Bàsiques Transport aeri
  • Accident de s'aeronau per caiguda, trabucada, col·lisió, xoc, incendi i en general per qualsevol altre accident fortuït que sofresqui s'aeronau.
 • Condicions Àmplies Espanyoles
  • queden incloses: mojaduras, ruptures, càrrega i/o descàrrega, robatori, etc.
  • Condicions Tot Risc amb clàusules angleses: Institute Carreg Clauses de s'Institut d'Asseguradors de Londres.
  • Responsabilitat des transportista per via terrestre
  • Mojaduras
  • Ruptures i Danys durant sa càrrega o descarrega
  • Robatori de la carrega

Modalitats d'assegurances de transports de mercaderies

 • Pòlisses sobre volums
 • Pòlisses per viatge
 • Pòlisses flotants
 • Pòlisses obertes

¿Necessita més informació? Contacti amb Servibroker i l'ajudarem a dissenyar es segur de transports que necessita sa seva empresa.

Mos Seguesqui en Facebook, TwitterInstagram!