Assegurança pèrdua beneficis

Es sinistres de danys materials que sofresqui sa seva empresa a conseqüència d'incendi, inundació, ruptura de maquinària, robatori, etc. o una falta de subministrament de proveïdors per haver sofrit similars danys poden arribar a causar una paralisació de s'activitat. Si això succeeix se pot veure reduït es seu volum de negoci o augmentar es costs d'explotació.

S'assegurança de pèrdua de beneficis de Servibroker li indemnisarà per

  • ses despeses generals fixos que s'hagin d'afrontar encara que se reduesqui sa xifra de facturació,
  • per sa pèrdua de benefici net i
  • per ses despeses extraordinàries en es quals raonablement incorri per reprendre sa seva activitat com més prest millor (matèries primeres, maquinàries, hores extra, etc.)..

¿Necessita més informació? Contacti amb Servibroker i l'ajudarem a definir tant ses partides de despeses correctes perquè valori correctament ses despeses i beneficis, com a establir es capitals assegurats correctes i ses cobertures que ha d'incorporar.