Assegurança multirisc empresarial

Sa seva inversió està en risc si sa seva empresa no se protegeix enfront des riscs que poden produir danys materials, pèrdues de beneficis i reclamacions de tercers.

Es segur multirisc empresarial de Servibroker li ofereix una solució asseguradora flexible capaç d'adaptar-se a sa seva dimensió i activitat:

  • flexibilitat de contractació.
  • ampli ventall de límits assegurables, en edificació, maquinària, equips, mobiliari, existències i responsabilitat civil.
  • àmplies garanties: incendi, explosió i caiguda des llamp; efectes atmosfèrics; riscs extraordinaris; despeses i honoraris de perits; danys per aigua; danys elèctrics; robatori i danys per intent; transport de mercaderies; avaria de maquinària; responsabilitat civil d'explotació, patronal, immobiliària, productes
  • capacitat d'assegurar ses diferents ubicacions de sa teva empresa en sa mateixa pòlissa.

¿Necessita més informació? Contacti amb Servibroker i l'ajudarem a dissenyar es segur multirisc empresarial que se requereix sa seva empresa.

Mos Seguesqui en Facebook, TwitterInstagram!