Assegurança de Ciber Risc

Frau, espionatge industrial, robatori de dades de clients, suplantació de personalitat, errors en sistemes, bloqueig de servicis web, pèrdua de reputació online... Existeix una àmplia varietat de ciber riscos que afecten particulars, professionals i empreses, i sa seva ràpida evolució fan convenient comptar amb un assessorament especialisat que servesqui de guia durant es procés de gestió des risc i amb una selecció de sa solució de segur idònia.

Ses assegurances de ciber riscos de Servibroker li ofereixen cobertura enfront des ciber risc:

  • Enfront de reclamacions de tercers: responsabilitat civil compliment normatiu sobre privacitat i protecció de dades (malware, robatori, modificació, esborrat, destrucció, accessos no autorisats, transmissió de malware, etc.); per difamació en medis corporatius publicació de contenguts i publicacions web; infracció de copyright
  • Danys propis: Despeses forenses i d'investigació; despeses de notificació; reconstrucció i reparació de dades; despeses de protecció de reputació online; multes i sancions; extorsió; pèrdua de beneficis per interrupció des negoci i costs extraordinaris.

¿Necessita més informació? Contacti amb Servibroker i l'ajudarem a dissenyar es segur de ciber riscs que necessita.

Mos Seguesqui en Facebook, TwitterInstagram!