Assegurança salut autònoms

Es treballadors autònoms afegeixen a sa necessitat comuna de cuidar de sa seva salut personal i familiar, ses dificultats de gestionar es temps d'es qui fan feina per compte propi: és més mal de fer gestionar llistes d'espera i ajustar-se a horaris estrictes d'atenció sanitària.

En Servibroker li oferim s'assegurança de salut que millor s'adapti a ses seves necessitats perquè pugui gestionar sa seva salut adaptant-se a sa seva agenda.

Modalitats d'assegurances de salut

  • Assegurança de quadre mèdic: amb facultatius i centres mèdics en tota Espanya.
  • Assegurança amb reemborsament de despeses: lliure elecció es facultatius i centres mèdics a Espanya i qualsevol país del món (amb reemborsament d'entre es 80 i es 90% de ses despeses mèdiques incorregudes).
  • Altres assegurances: assegurances de malaltia, assegurances d'hospitalisació,

¿Necessita més informació? Contacti amb Servibroker i l'ajudarem a seleccionar s'assgurança de salut que s'ajusta a ses seves necessitats personals i familiars.

Mos Seguesqui en Facebook, TwitterInstagram!