Assegurança ILT autònoms

Quan un treballador autònom se troba en una situació de baixa laboral per malaltia o accident, ets ingressos se veuen reduïts perquè no se pot facturar a clients i se redueixen ets ingressos habituals i sa prestació de sa Seguretat Social per aquest concepte és reduïda.

S'assegurança de baixa laboral ILT de Servibroker li permet mantenir sul nivell d'ingressos quan una malaltia o accident li impedesquin desplegar sa seva activitat laboral:

  • permet triar sa quantitat a percebre per dia de baixa i des de quin dia: es primer, una setmana, quinze dies o un mes.
  • cobreix qualsevol baixa, tant per malaltia com per accident, a qualsevol part des món, durant ses vint-i-quatre hores des dia i fins a 18 mesos.

¿Necessita més informació? Contacti amb Servibroker i l'ajudarem a definir es segur de baixa laboral ILT que s'ajusta a ses seves necessitats personals i familiars.

Mos Seguesqui en Facebook, Twitter i Instagram!