Assegurança dental autònoms

Una assegurança dental permet a s'autònom accedir a servicis d'assistència odontológica integral i compaginar-ho amb sa seva agenda professional en poder seleccionar facultatiu i centres mèdics.

En Servibroker li oferim assegurances dentals:

  • amb cost anual econòmic
  • nombrosos servicis sense cost i la resta a preus més econòmics que si accedís com a client privat.
  • amb cobertura immediata (sense plaços de falta)
  • sense límit d'edat
  • sense exclusions per preexistències.
  • en es centres des quadro mèdic de sa companyia asseguradora o en centres de lliure elecció.

¿Necessita més informació? Contacti amb Servibroker i l'ajudarem a seleccionar es segur dental que s'ajusta a ses seves necessitats personals i familiars.

Mos Seguesqui en Facebook, TwitterInstagram!