Assegurança accidents autònoms

Viatjar per treball significa utilisar medis de transport públics i/o privats, i com més se viatgi per treball, més exposat s'està a sofrir un accident que posi en perill sa seva integritat física o inclús sa seva pròpia vida.

S'assegurança d'accidents de Servibroker per autònoms li garantisa es pagament d'un capital quan sofresqui un accident laboral o privat, durant ses 24 hores des dia i a qualsevol país del món que ocasioni:

  • defunció
  • invalidesa absoluta i permanent
  • invalidesa parcial (inclosa)
  • assistència sanitària per accident (incloguent: honoraris facultatius, despeses farmacèutiques, d'hospitalisació i trasllat)
  • indemnisació addicional en cas de gran invalidesa
  • subsidi diari per hospitalisació

¿Necessita més informació? Contacti amb Servibroker i l'ajudarem a definir s'assegurança d'accidents personals que necessita d'acord amb ses seves necessitats personals i familiars.

Mos Seguesqui en Facebook, TwitterInstagram!