Política de Privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT
En SERVIBROKER PERELLO CORREDURIA DE SEGURS SL ens preocupem per la privacitat i la transparència.
A continuació, li indiquem detalladament els tractaments de dades personals que realitzem, així com tota la informació relativa a aquests.
Tractament de les dades de candidats a un lloc de treball
Informació completa sobre Protecció de Dades
1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
SERVIBROKER PERELLO CORREDURIA DE SEGURS SL.
B07775638.
BISBE LLOMPART 40 - 07300 - INCA - BALEARS.
971881142.
miquel@perellonet.com.
1.1. Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades (DPD):
Antonio Jesús Balaguer Gutiérrez
C/ Bartomeu Rosselló-Pòrcel, 10.  07014 - Palma
dpo.servibroker@balaguergutierrez.com
2. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
En SERVIBROKER PERELLO CORREDURIA DE SEGURS SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de Gestionar els Curriculum vitae rebuts i realitzar els processos de selecció de personal. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.
No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.
3. Per quant temps conservarem les seves dades?
Dos anys des de l'última interacció
4. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:
• Consentiment de l'interessat: Gestionar els Curriculum vitae rebuts i realitzar els processos de selecció de personal
5. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
Les dades es comunicaran als següents destinataris:
• Assessoria Laboral, amb la finalitat de Gestionar si escau la gestió laboral.
6. Transferències de dades a tercers països
Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:
• Google Inc., amb la finalitat de Gestió del Correu electrònic, contactes i emmagatzematge.. La garantia per a aquesta transferència s'ha establert a través de: Existència d'una decisió d'adequació de la Comissió. Pot consultar informació addicional en: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001l5aai&status=active.
• Whatsapp Inc, amb la finalitat de Gestió de la missatgeria instantània. La garantia per a aquesta transferència s'ha establert a través de: Existència d'una decisió d'adequació de la Comissió. Pot consultar informació addicional en: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000tsnwaag&status=active.
7. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en SERVIBROKER PERELLOCORREDURIA DE SEGURS SL estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, SERVIBROKERPERELLO CORREDURIA DE SEGURS SL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se a l'adreça del responsable del tractament
Quan es realitzi l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l'interès legítim del responsable, l'interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta fi.
Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
En cas que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.aepd.es.
8. Com hem obtingut les seves dades?
Les dades personals que tractem en SERVIBROKER PERELLO CORREDURIA DE SEGURS SL procedeixen de: El propi interessat.


Tractament de les dades de clients
Informació completa sobre Protecció de Dades
1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
SERVIBROKER PERELLO CORREDURIA DE SEGURS SL.
B07775638.
BISBE LLOMPART 40 - 07300 - INCA - BALEARS.
971881142.
miquel@perellonet.com.
1.1. Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades (DPD):
Antonio Jesús Balaguer Gutiérrez
C/ Bartomeu Rosselló-Pòrcel, 10.  07014 - Palma
dpo.servibroker@balaguergutierrez.com
2. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
En SERVIBROKER PERELLO CORREDURIA DE SEGURS SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de Realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, així com enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.
No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.
3. Per quant temps conservarem les seves dades?
Les dades es conservaran mentre l'interessat no sol·liciti la seva supressió, i si escau, durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals.
4. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:
• Execució d'un contracte: Realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats
• Interès legítim del Responsable: Enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis
5. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
Les dades es comunicaran als següents destinataris:
• Administració Tributària, amb la finalitat de Complir amb les obligacions legals
• Companyies d'Assegurances, amb la finalitat de Contractació, gestió de sinistres i manteniment de pòlisses d'assegurança
• Entitats financeres, amb la finalitat de Girar els rebuts corresponents
6. Transferències de dades a tercers països
Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:
• Google Inc, amb la finalitat de Gestió del Correu electrònic, contactes i emmagatzematge.. La garantia per a aquesta transferència s'ha establert a través de: Existència d'una decisió d'adequació de la Comissió. Pot consultar informació addicional en: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001l5aai&status=active.
• The Rocket Science Group LLC, amb la finalitat de Màrqueting digital. La garantia per a aquesta transferència s'ha establert a través de: Existència d'una decisió d'adequació de la Comissió. Pot consultar informació addicional en: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000to6haag&status=active.
• Whatsapp Inc, amb la finalitat de Gestió de la missatgeria instantània. La garantia per a aquesta transferència s'ha establert a través de: Existència d'una decisió d'adequació de la Comissió. Pot consultar informació addicional en: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000tsnwaag&status=active.
7. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en SERVIBROKER PERELLOCORREDURIA DE SEGURS SL estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, SERVIBROKERPERELLO CORREDURIA DE SEGURS SL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se a l'adreça del responsable del tractament
Quan es realitzi l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l'interès legítim del responsable, l'interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta fi.
Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
En cas que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.aepd.es.
8. Com hem obtingut les seves dades?
Les dades personals que tractem en SERVIBROKER PERELLO CORREDURIA DE SEGURS SL procedeixen de: El propi interessat.
Les categories de dades que es tracten són:
• Dades identificatives.
• Adreces postals i electròniques.
• Informació comercial.
Es tracten les següents categories de dades especials: Salut

Tractament de les dades de contacte
Informació completa sobre Protecció de Dades
1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
SERVIBROKER PERELLO CORREDURIA DE SEGURS SL.
B07775638.
BISBE LLOMPART 40 - 07300 - INCA - BALEARS.
971881142.
miquel@perellonet.com.
1.1. Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades (DPD):
Antonio Jesús Balaguer Gutiérrez
C/ Bartomeu Rosselló-Pòrcel, 10.  07014 - Palma
dpo.servibroker@balaguergutierrez.com
2. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
En SERVIBROKER PERELLO CORREDURIA DE SEGURS SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de Gestió de les dades de contacte dels interessats per a enviar-los comunicacions del seu interès o contactar amb ells. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.
No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.
3. Per quant temps conservarem les seves dades?
Les dades es conservaran mentre l'interessat no sol·liciti la seva supressió
4. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:
• Consentiment de l'interessat: Gestió de les dades de contacte dels interessats per a enviar-los comunicacions del seu interès o contactar amb ells
5. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
6. Transferències de dades a tercers països
Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:
• Google Inc, amb la finalitat de Gestió del Correu electrònic, contactes i emmagatzematge.. La garantia per a aquesta transferència s'ha establert a través de: Existència d'una decisió d'adequació de la Comissió. Pot consultar informació addicional en: https://www.privacyshield.gov/*participant?aneu=a2*zt000000001L5AAI&estatus=Activi.
• The Rocket Science Group LLC, amb la finalitat de Màrqueting Digital. La garantia per a aquesta transferència s'ha establert a través de: Existència d'una decisió d'adequació de la Comissió. Pot consultar informació addicional en: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000to6haag&status=active.
• Whatsapp Inc, amb la finalitat de Gestió de la missatgeria instantània. La garantia per a aquesta transferència s'ha establert a través de: Existència d'una decisió d'adequació de la Comissió. Pot consultar informació addicional en: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000tsnwaag&status=active.
7. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en SERVIBROKER PERELLOCORREDURIA DE SEGURS SL estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, SERVIBROKERPERELLO CORREDURIA DE SEGURS SL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se a l'adreça del responsable del tractament
Quan es realitzi l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l'interès legítim del responsable, l'interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta fi.
Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
En cas que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.aepd.es.
8. Com hem obtingut les seves dades?
Les dades personals que tractem en SERVIBROKER PERELLO CORREDURIA DE SEGURS SL procedeixen de: El propi interessat.


Tractament de les dades de potencials clients i contactes web
Informació completa sobre Protecció de Dades
1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
SERVIBROKER PERELLO CORREDURIA DE SEGURS SL.
B07775638.
BISBE LLOMPART 40 - 07300 - INCA - BALEARS.
971881142.
miquel@perellonet.com.
1.1. Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades (DPD):
Antonio Jesús Balaguer Gutiérrez
C/ Bartomeu Rosselló-Pòrcel, 10.  07014 - Palma
dpo.servibroker@balaguergutierrez.com
2. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
En SERVIBROKER PERELLO CORREDURIA DE SEGURS SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat d'Atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions comercials, inclusivament per via electrònica. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.
No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.
3. Per quant temps conservarem les seves dades?
Les dades es conservaran mentre l'interessat no sol·liciti la seva supressió
4. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:
• Execució d'un contracte: Atendre la seva sol·licitud
• Consentiment de l'interessat: Enviar-li comunicacions comercials, inclusivament per via electrònica
5. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
6. Transferències de dades a tercers països
Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:
• Google LLC, amb la finalitat de Gestió del correu electrònic, contactes i emmagatzematge.. La garantia per a aquesta transferència s'ha establert a través de: Existència d'una decisió d'adequació de la Comissió. Pot consultar informació addicional en: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001l5aai&status=active.
• The Rocket Science Group LLC, amb la finalitat de Màrqueting digital. La garantia per a aquesta transferència s'ha establert a través de: Existència d'una decisió d'adequació de la Comissió. Pot consultar informació addicional en: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000to6haag&status=active.
• Whatsapp Inc, amb la finalitat de Gestió de la missatgeria instantània. La garantia per a aquesta transferència s'ha establert a través de: Existència d'una decisió d'adequació de la Comissió. Pot consultar informació addicional en: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000tsnwaag&status=active.
7. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en SERVIBROKER PERELLOCORREDURIA DE SEGURS SL estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, SERVIBROKERPERELLO CORREDURIA DE SEGURS SL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se a l'adreça del responsable del tractament
Quan es realitzi l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l'interès legítim del responsable, l'interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta fi.
Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
En cas que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.aepd.es.
8. Com hem obtingut les seves dades?
Les dades personals que tractem en SERVIBROKER PERELLO CORREDURIA DE SEGURS SL procedeixen de: El propi interessat.


Tractament de les dades de videovigilància
Informació completa sobre Protecció de Dades
1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
SERVIBROKER PERELLO CORREDURIA DE SEGURS SL.
B07775638.
BISBE LLOMPART 40 - 07300 - INCA - BALEARS.
971881142.
miquel@perellonet.com.
1.1. Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades (DPD):
Antonio Jesús Balaguer Gutiérrez
C/ Bartomeu Rosselló-Pòrcel, 10.  07014 - Palma
dpo.servibroker@balaguergutierrez.com
2. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
En SERVIBROKER PERELLO CORREDURIA DE SEGURS SL tractem