Assistència 24h

Telèfons d'assistència 24 hores, per que pugui contactar amb la seva entitat asseguradora si necessita atenció urgent.

Telèfon d'Assistència Servibroker per a sinistres urgents en horari no laboral: 601 055 577.